For å unngå smittespredning av koronavirus ber vi om at INGEN møter opp på legekontoret uten avtale/time.

Se ellers informasjon fra Folkehelseinstituttet

www.fhi.no

Se også informasjon fra Frogn Kommune

www.frogn.kommune.no