Drop in time for vaksinering alle dager fra kl 13:00-15:00.

De er forbeholdt pasienter over 65 år og pasienter i risikogruppe.

Vaksinen koster kr 310,- og dekkes ikke av frikort.

Øvrige pasienter som ønsker vaksine, kan ta kontakt med apotek for vaksinering. 

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/