Årets Influensavaksine ventes inn til kontoret i midten av oktober.  

De er forbeholdt pasienter over 65 år og pasienter i risikogruppe.

Øvrige pasienter som ønsker vaksine, kan ta kontakt med apotek for vaksinering. 

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/