Petra Brüning

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Kari Handeland

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Solveig Skaug Haraldsen

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Julie Kirk

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Michael Såmundsen Zwaig

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Jeanette Middelbo

Helsesekretær

Annette Velde

Helsesekretær

Elin Moeng Olsen Bratli

Helsesekretær